OZ HARDROCKER | FINANCOVANIE

FINANCOVANIE - OZ HARDROCKER

Prejsť na obsah
  • Ročné členské príspevky
  • Sponzorské, finančné, alebo vecné dary
  • Dotácie a granty
  • Iné príjmy v súlade s predpismi združenia, ako aj zákonmi Slovenskej republiky
  • Sponzorské príjmy a príjmy z reklamnej činnosti

Finančné alebo vecné prostriedky budú použité na účely, ktoré si dalo združenie za svoje stanovy a ciele.

Číslo účtu:
IBAN: SK14 0900 0000 0051 5439 1668
BIC SWIFT: GIBASKBX
IČO: 51211149
DIČ: 2120673885
Návrat na obsah